top of page

on egin

Kyoto-shi Nishikyo-ku Katsurainari-cho 21-1

Kyoto, JAPAN

 

open : 09:00-17:00 close : Monday

instagram @onegin_kyoto

bottom of page